Zamjena betonskih separatora na dionici Jošanica-Podlugovi

Zamjena betonskih separatora na dionici Jošanica-Podlugovi


Zamjena betonskih separatora sa poliesterskim separatorima tipa Regeneracija na dionici Jošanica-Podlugovi je urađena nakon utvrđivanja nefuncionalnosti istih što zbog oštećenja tako i zbog nezadovoljavanja norme BAS EN 858 koja u vrijeme njihove ugradnje, nije bila definisana Zakonom o ispustanju otpadnih voda.

U smislu glavnog izvođača radova na ovom projektu Regeneracija d.o.o. je izvršila zamjenu ukupno 23 separatora što je podrazumjevalo izvođenje predviđenih građevinskih i montažnih radova.

Read more
Zimsko održavanje cesta

Zimsko održavanje cesta


Regeneracija doo u svom proizvodnom programu izrađuje uređaje za zimsko održavanje cesta po imenom R-Mix. Takav jednan je isporučen firmi ITC doo, Zenica za potrebe Centra za održavanje autocesta u Kaknju i isti je pustan u pogon za predstojeću sezonu. Sistem služi sa pripravljanje slane otopine za posipanje s ciljem sprečavanja stvaranja poledice na kolovoznim površinama.

Read more
Sarajevska zaobilaznica

Sarajevska zaobilaznica


U okviru projekta izgradnje Sarajevske zaobilaznice Regeneracija je učestvovala na svim dosadašnjim radovima. Na Lot-u 1 privedeni su kraju radovi odvodnje trase i objekata za što je izvršena proizvodnja i ugradnja poliesterskih šahtova, slivnika i separatora.

Odvodnja objekata u koje spadaju: vijadukt Biješće, vijadukt Reljevo, vijadukt Oštrik, natputnjak Jošanica, rampa Butila A, B, C, D, vijadukt Rječica, natputnjak Reljevo u ukupnoj dužini od 3.079,00 m.

Za Lot 2A je rađena proizvodnja, transpot i montaža poliesterski slivnika, šahtova i separatora.

Read more
Koridor Vc, Dionica Vlakovo-Tarčin

Koridor Vc, Dionica Vlakovo-Tarčin


U okviru projekta izgradnje autoputa Koridor Vc, dionice Vlakovo-Tarčin, Regeneracija d.o.o. se uvrstila na listu domaćih firmi koje učestvuju u radovima. Na ukupno tri poddionice ugovoreni su sljedeći radovi:

1. Poddionica Vlakovo-Lepenica ugovorena je kompletna izgradnja sistema zatvorene odvodnje.  Ovdje ulazi nabavka, isporuka i ugradnja cjevovoda, te proizvodnja, isporuka i ugradnja poliesterskih separatora, šahtova i  slivnika.

2. Poddionica Lepenica-Suhodol je obuvaćena radovima slično kao u prethodnoj poddionici

3. Poddionica Suhodol-Tarčin je pored odvodnje trase ugovorena i mostovska odvodnja sa dva objekta

Read more
Radna posjeta u vezi projekta kanalizacije Bihać

Radna posjeta u vezi projekta kanalizacije Bihać


Dana 11.07.2013 u prostorijama Regeneracija doo, Velika Kladuša je održan radni sastanak sa
predstavnicima svih uključenih u realizaciji projekta Prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Bihać.

Osim domaćina prisutni su bili predstavnici firme Aquaterm doo, Karlovac kao izvođač radova, Una-consulting doo, Bihać kao projektanta, te predstavnici Općine Bihać kao investitori.

Tom prilikom su gosti upoznati sa proizvodnim kapacitetima, tehnologijom i dinamikom rada te ostalim pitanjima u vezi proizvodnje.

Read more
Regeneracija doo na dionici autputa Vc, Vlakovo – Tarčin

Regeneracija doo na dionici autputa Vc, Vlakovo – Tarčin


Regeneracija doo, Velika Kladuša nastavlja sa aktivnostima na najvećem radilištu u BiH. Ugovoreni su poslovi odvodnje trase kao i isporuke šahtova i separatora tipa Regeneracija na dionici autputa Koridor Vc VlakovoTarčin i to na poddionicama Vlakovo-Lepenica, Lepenica-Suhodol i Suhodol-Tarčin

U nastavku prenosimo tekst preuzet sa eKapije u kojem se daje pregled domaćih firmi sa učešćem u izgradnji ove zahtjevne dionice.

Dvadeset bh. kompanija angažovano na dionici Vlakovo-Tarčin  

Izvor: eKapija.BA, 01.07.2013 16:24:58

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar danas su organizirali obilazak kompletne dionice Vlakovo – Tarčin ukupne dužine 20,2 km koja bi trebala biti završena i puštena u promet do kraja 2014. godine čime će se dobiti funkcionalna cjelina od 80 kilometara autoceste od Zenice do Tarčina.

Podsjetimo, na dionici se izvode radovi u vrijednosti od 722 miliona KM. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat, dok 60% radova izvodi 20-ak bh. kompanija. “Dionica predstavlja jedan od najzahtjevnijih projekata na Koridoru Vc i sastoji se od tri poddionice: Vlakovo – Lepenica (10,1 km), Lepenica – Suhodol (5,5 km) i Suhodol – Tarčin (4,6 km). Na navedenoj dionici projektovano je sedam tunela, sedam mostova/vijadukata, petlja Vlakovo, čeono naplatno mjesto Vlakovo, petlja Lepenica, odmorište Mokrine i petlja Tarčin”, navode iz Autocesta Federacije.

Dodaju da je izgradnja prve poddionice Vlakovo – Lepenica počela 17.01.2013. godine. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat i više domaćih kompanija. Vrijednost ugovora iznosi 350 miliona KM sa PDV-om. Vrijednost radova koje izvode domaće kompanije iznosi vise od 200 miliona KM. Na izgradnji ove dionice angažovani su: Hering d.d. Široki Brijeg, Deling d.o.o. Tuzla, Euroasfalt d.o.o. Sarajevo, A3 d.o.o. Široki brijeg, Butmir d.o.o. Sarajevo, HP Investing d.o.o. Mostar, GP Put d.d. Sarajevo, Grakop d.o.o. Kiseljak, IN d.o.o. Sarajevo, Džekos d.o.o. Sarajevo, Elko-Marić d.o.o. Mostar, AGI d.o.o. Konjic, Kov-Grad d.o.o. Bužim, Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša, Energoinvest d.d. Sarajevo, Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, TBG BH d.o.o. Kakanj, Velbos d.o.o. Žepče, SKK d.o.o. Sarajevo, Termobeton d.o.o. Breza.

U okviru ove poddionice projektovani su slijedeći objekti: tunel Gaj dužine oko 880 metara, tunel Tulica dužine oko 550m, tunel Ban brdo dužine 350 metara, vijadukt Vlakovo dužine 390m, dvije rampe (vijadukta) dužine 250m, vijadukt Gladno Polje dužine 350m, vijadukt Šamin Gaj dužine 350m, vijadukt Podgaj dužine 65m, čeono naplatno mjesto Vlakovo, petlja i bočno naplatno mjesto Lepenica.

Izgradnja poddionice Lepenica – Suhodol počela je 17.09.2012. godine. Vrijednost izgradnje navedene poddionice iznosi 147 miliona KM sa PDVom. Najznačajniji objekti na poddionici su: tunel T2 Grabosječ koji je dužine oko 890 metara, tunel T1 Zakunjača dužine oko 360 metara, most Lepenica 1 dužine oko 238 metara i most Lepenica 2 dužine oko 219 metara. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat.

Izgradnja podionice Suhodol – Tarčin počela je u junu 2013. godine. Vrijednost izgradnje navedene poddionice je 225 miliona KM sa PDV-om. Najznačajniji objekti su: tunel Suhodol koji je dužine oko 2.800 metara, tunel Tarčin dužine oko 400 metara, most Bijela dužine oko 90 metara, te petlja Tarčin preko koje će biti omogućeno povezivanje sa magistralnom cestom M17. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat u partnerstvu sa firmom Euro-asfalt d.o.o. iz Sarajeva.

Domaće kompanije izvode više od 60% radova na ove tri poddionice. Ukupno je angažovano 20-tak domaćih kompanija sa preko 2000 radnika direktno angažovanih na izgradnji. U izgradnji je angažovano više od 300 kamiona, preko 100 građevinskih mašina, te više setova tunelske opreme.

“U julu ove godine potpisat će se ugovor za izgradnju dijela sarajevske zaobilaznice (LOT 3A od Butila – do Vlakova, dužine 3 km). Predviđena vrijednost radova je 36 miliona KM, a radove će izvoditi Euroasfalt d.o.o. Sarajevo i ŽGP d.d. Sarajevo. Izgradnjom ovog dijela sarajevske zaobilaznice spojit će se izgrađeni dio autoceste sa dionicom Vlakovo – Tarčin”, navode iz Autocesta Federacije.

JP Autoceste FBiH potpisale su sporazum sa općinama Hadžići i Kiseljak o sanaciji lokalnih cesta na dijelovima gdje se izvode radovi na izgradnji Koridora Vc. U narednom periodu potpisat će se i sporazum sa Općinom Ilidža. U sklopu izgradnje dionice Vlakovo-Tarčin projektom je predviđeno i bit će izgrađeno oko 8 km lokalnih i servisnih saobraćajnica, odnosno: na poddionici Vlakovo-Lepenica 2,5 kilometara, na poddionici Lepenica-Suhodol 4,6 kilometara i na poddionici Suhodol-Tarčin oko 1 kilometar, ističu iz Autocesta FBiH.

Read more
Završetak mostovske i vanmostovske odvodnje na dionici Drivuša – Gorica

Završetak mostovske i vanmostovske odvodnje na dionici Drivuša – Gorica


U okviru projekta odvodnje objekata na Koridoru Vc, most M1, M2 i M3 te Most M Bosna, na dionici Drivuša-Gorica, predviđeni radovi su uspješno okončani. Ukupna odvodnja tih objekata iznosi 1.970,00 m.

Projektom vanmostovske odvodnje obuhvaćene su i naplatne kućice Drivuša te Centar održavanja (COKP). U svrhu vanmostovske odvodnje proizvedeni su i isporučeni separatori ulja i biološki uređaji za sanitarno-fekalne vode.

Read more