Upotreba:

Hvatač ulja sprečava da ulje, benzin, dizelsko gorivo, maziva, lož ulje i neke druge tvari ističu u prirodni okoliš.

Ove tvari imaju naime specifičnu težinu manju od vode, što ovaj seperator lakih tekućina koristi kao načelo funkcioniranja. Pomoću gravitacije i ugrađenog koalescentnog filtera izdvaja iz vode lake tekućine i mulj. Hvatač ulja ne odvaja tvari topive u vodi niti stabilne emulzije jer je za to potrebna hemijska obrada. Njihova upotreba obavezna je na svim benzinskim pumpama, parkiralištima, u autopraonicama, mehaničarskim radnjama i drugdje gdje postoji opasnost od istjecanjima lakih tekućina u prirodu. Hvatač ulja Aquareg odgovara zahtjevima norme BAS EN 858 1-2.

Osobine:

  • bosanskohercegovački proizvod,
  • dugi životni vijek,
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature,
  • velika statička nosivost,
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost,
  • izuzetna hemijska postojanost,
  • širok proizvodni program,
  • industrijska proizvodnja,
  • jednostavno održavanje.

Djelovanje:

Prljava voda najprije otječe u taložnik, gdje se tok vode usporava, krute čestice (npr. pijesak, mulj) odvajaju se i skupljaju na dnu taložnika. Onečišćena voda potom se odvodi kroz posebne polipropilenske ploče u hvataču ulja. Veće kapljice lakih tekućina sakupljaju se i spajaju na pločama te se radi manje specifične težine podižu na površinu. Manje kapljice izdvajaju se iz vode pomoću koalescentnog filtera. Pročišćena voda zatim izlazi kroz odvod. Otpadne vode prečišćene u hvatača ulja Aquareg ne sadrži više od 5 mg lakih tekućina po litri vode. Tako pročišćena voda može se prema važećim europskim normama odvesti u slobodne površinske vode. Potrebna veličina hvatača ulja određuje se u skladu sa zahtjevima norme BAS EN 858 1-2. Hvatač ulja udovoljava zahtjevima norme BAS EN 858 1-2. Napravljeni su svi izračuni i propisane provjere.

Ugradnja:

Separator lakih tekućina ugrađuje se u blizini izvora onečišćene vode. Seperatori se u pravilu ukopavaju, mogu biti samostojeći, nesavjetuje se ugradnju u zatvorenom prostoru. Ukopani separatori mogu biti izvedeni za provozne ili neprovozne površine. Separator lakih tekućina mora biti dostupan za održavanje i pražnjenje. Potrebno je obratiti pozornost na to da lake tekućine ne ističu iz separatora.