Upotreba:

Okna se koriste u kanalizacijskim sistemima za gravitacijsku odvodnju voda iz kućanstava, oborinskih voda i otpadnih voda iz industrijskih pogona. Reviziona okna omogućavaju prozračivanje, čišćenje, održavanje i pristup kanalizacijskim cijevima. Najčešća su polumontažna kružna okna, koja pored izvrsne mogućnosti vodonepropusnosti , male težine i jednostavne ugradnje odlikuje i pristupačna cijena. Regeneracija u svom širokom proizvodnom programu na izbor nudi veliki broj različitih vrsta i posebnih izvedbi revizionih okana.

Osobine:

  • bosanskohercegovački proizvod,
  • dugi životni vijek,
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature,
  • velika statička nosivost,
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost,
  • izuzetna hemijska postojanost,
  • širok proizvodni program,
  • industrijska proizvodnja,
  • jednostavno održavanje.

Djelovanje:

Okna su okomito ukopane cijevi s cijevnim priključcima kanalizacijskog sistema na dnu i ulaznom otvoru s poklopcem na vrhu. Cijevni priključak na dnu vode do kinete, koja usmjerava tok vode i sprečava taloženje mulja na dnu okna.

Ugradnja:

Reviziona okna mogu se ugraditi kao povozna ili nepovozna. Kod ugradnje okana od polimernih materijala nema ograničenja. Na zelene površine i površine namjenjene pješacima i biciklistima ugrađuju se neprovozna okna. To su okna manje nosivosti i s poklopcem s betonskim prstenom. Okna za provozne površine mogu podnijedi osna opterećenja 600 KN (provozne površine s osobnim vozilima i najteži teretnim vozilima), odnosno okna za zračne luke do 900 KN. Poklopac i rasteretni prsten na vrhu okna za provozne površine prenose opterećenje vozila na nasipni materijal uz okno.

Pregled gravitacijskih hvataca ulja
LO NV40 LO NV1 LO NV10
LO NV15 LO NV2 LO NV20
LO NV3 LO NV30 lezeci LO NV30
LO NV4 LO NV40 lezeci LO NV5
LO NV6 LO NV8

Revizno okno i prepumpna stanica brosura