Dana 06. aprila 2023. godine dugogodišnji prijatelj Arhitektonsko–građevinsko-geodetskog fakulteta, Kompanija Regeneracija prijatelj okoliša d.o.o. dodijelili su novu opremu za praktični dio nastave koja će se u budućnosti koristiti za potrebe nastave na Hidrotehničkom usmjerenju.

Radi se o opremi koja je izgrađena u fabrici Kompanije Regeneracije u Velikoj Kladuši. Oprema se sastoji od kanala koji se završava sa kružnim radijusom, odnosno riječ je o prototipu modela ski-odskoka, kao evakuacionom objektu za evakuaciju velikih voda. Ovaj prototip objekta treba da omogući izvođenje praktičnih vježbi na predmetu Hidrotehničke konstrukcije. Oprema je izgrađena od polietilena koji se danas često koristi za izradu različitih objekata i elemenata u hidrotehnici, što je jedna od djelatnosti Kompanije Regeneracija. 

Ovom bogatom donacijom Kompanije Regeneracija d.o.o potvrdila je još jednom uspješnu saradnju sa AGGF-om, i na taj način kvalitet nastave učinila još boljim. Donacijom opreme stvoreni su uslovi za  dodatno opremanje hidrotehničke laboratorije koja treba da omogući veći kvalitet nastavnog i obrazovnog procesa.

Predstavnici Kompanije Regeneracija izrazili su veliku želju za daljom saradnjom sa AGGF-om, i poželjeli studentima uspješan rad sa opremom, da steknu što više praktičnog znanja. 

 

 

https://aggf.unibl.org/sr-lat/vesti/2023/04/donaciji-opreme-kompanije-regeneracija-arhitektonsko-gradjevinsko-geodetskom-fakultetu-univerziteta-u-banjoj-luci

 

Donacija opreme za praktično izvođenje nastave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *