Tretman voda text
TRETMAN VODA
Tretman voda text
TRETMAN ZRAKA
NOVOSTI
Prezentacija u Fondu za zaštitu okoliša

Prezentacija u Fondu za zaštitu okoliša


Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH organizirao je danas u Sarajevu prezentaciju novog Pravilnika o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektiraju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda. Nervin Dacić iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja naglasio je da Pravilnik prati norme EU i da je jednostavan za primjenu te da treba biti obrazac za daljnji rad..
Pročitajte više na: http://avaz.ba/vijesti/bih/299996/novi-pravilnik-o-gradevinskim-proizvodima-u-vodozastiti-propisane-norme-koje-moraju-biti-ispunjene

Read more
Projekat odvodnje na autoputu Vc dionica Svilaj – Odžak

Projekat odvodnje na autoputu Vc dionica Svilaj – Odžak


U martu 2017 Regeneracija d.o.o. je ugovorila sa firmom Strabag doo Sarajevo projekat odvodnje na autoputu Vc, dionica Svilaj – Odžak na kojem će biti isporučeno i ugrađeno preko 1000 pjeskolova naše kompanije, 400 šahtova, te 25 separatora. Ukupna dužina dionice je 11 km.

Radovi na projektu su počeli u aprilu a završetak projekta je planiran za kraj augusta 2017. godine.

Read more
Nove licence za nas!

Nove licence za nas!


Ponosni smo na važne licence za našu kompaniju, naime firma Regeneracija doo dobila je licence od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za obavljanje slijedećih djelatnosti:

–        vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,

–        vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,

–        uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije,

–        odvodnja cesta (unutrašnja i vanjska).

Pored ove licence, od istog ministarstva smo dobili licencu za obavljanje djelatnosti

–        mostovske odvodnje.

Read more

Broj zadovoljnih kupaca

486
ZASTUPNIŠTVA