Upotreba:

Potrošnja vode neprekidno se povećava kako u komunalnom tako i u industrijskom sektoru. Posljedice toga je veće količina otpadnih voda, koje opterećuju prirodni okoliš i ugrožavaju zalihe pitke vode. Osobito kod duljih oborinskih razdoblja, kad je dotok vode jako povećan, pročišćači nisu u mogućnosti učinkovito pročistiti vode. Stoga se kritični dotoci (visoke vode) pomoću oduška preusmjeravaju mimo prečistača jer je preusmjerena voda već razmjerno čista. Suvišne vode potrebno je preusmjeriti pored skupljališta ulja i kod odvodnje oborinskih voda s autocesta.

Osobine:

  • Bosanskohercegovački proizvod
  • dugi životni vijek
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature
  • velika statička nosivost
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost
  • izuzetna hemijska postojanost
  • širok proizvodni program
  • industrijska proizvodnja
  • jednostavno održavanje

Djelovanje:

Oborinske vode sa ceste ispiru i onečišćene čestice koje su posljedica prometa. Otpadne vode s autocesta potrebno je stoga sprovesti do oduška, retencijskog bazena i sakupljača ulja. Kritični dotoci prilikom jačih oborina preusmjeravaju se mimo kišnih preljeva i sakupljača ulja jer je preusmjerena voda već dovoljno čista.