Regeneracija doo, Velika Kladuša nastavlja sa aktivnostima na najvećem radilištu u BiH. Ugovoreni su poslovi odvodnje trase kao i isporuke šahtova i separatora tipa Regeneracija na dionici autputa Koridor Vc VlakovoTarčin i to na poddionicama Vlakovo-Lepenica, Lepenica-Suhodol i Suhodol-Tarčin

U nastavku prenosimo tekst preuzet sa eKapije u kojem se daje pregled domaćih firmi sa učešćem u izgradnji ove zahtjevne dionice.

Dvadeset bh. kompanija angažovano na dionici Vlakovo-Tarčin  

Izvor: eKapija.BA, 01.07.2013 16:24:58

Autoceste FBiH d.o.o. Mostar danas su organizirali obilazak kompletne dionice Vlakovo – Tarčin ukupne dužine 20,2 km koja bi trebala biti završena i puštena u promet do kraja 2014. godine čime će se dobiti funkcionalna cjelina od 80 kilometara autoceste od Zenice do Tarčina.

Podsjetimo, na dionici se izvode radovi u vrijednosti od 722 miliona KM. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat, dok 60% radova izvodi 20-ak bh. kompanija. “Dionica predstavlja jedan od najzahtjevnijih projekata na Koridoru Vc i sastoji se od tri poddionice: Vlakovo – Lepenica (10,1 km), Lepenica – Suhodol (5,5 km) i Suhodol – Tarčin (4,6 km). Na navedenoj dionici projektovano je sedam tunela, sedam mostova/vijadukata, petlja Vlakovo, čeono naplatno mjesto Vlakovo, petlja Lepenica, odmorište Mokrine i petlja Tarčin”, navode iz Autocesta Federacije.

Dodaju da je izgradnja prve poddionice Vlakovo – Lepenica počela 17.01.2013. godine. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat i više domaćih kompanija. Vrijednost ugovora iznosi 350 miliona KM sa PDV-om. Vrijednost radova koje izvode domaće kompanije iznosi vise od 200 miliona KM. Na izgradnji ove dionice angažovani su: Hering d.d. Široki Brijeg, Deling d.o.o. Tuzla, Euroasfalt d.o.o. Sarajevo, A3 d.o.o. Široki brijeg, Butmir d.o.o. Sarajevo, HP Investing d.o.o. Mostar, GP Put d.d. Sarajevo, Grakop d.o.o. Kiseljak, IN d.o.o. Sarajevo, Džekos d.o.o. Sarajevo, Elko-Marić d.o.o. Mostar, AGI d.o.o. Konjic, Kov-Grad d.o.o. Bužim, Regeneracija d.o.o. Velika Kladuša, Energoinvest d.d. Sarajevo, Izgradnja Tojaga d.o.o. Mostar, TBG BH d.o.o. Kakanj, Velbos d.o.o. Žepče, SKK d.o.o. Sarajevo, Termobeton d.o.o. Breza.

U okviru ove poddionice projektovani su slijedeći objekti: tunel Gaj dužine oko 880 metara, tunel Tulica dužine oko 550m, tunel Ban brdo dužine 350 metara, vijadukt Vlakovo dužine 390m, dvije rampe (vijadukta) dužine 250m, vijadukt Gladno Polje dužine 350m, vijadukt Šamin Gaj dužine 350m, vijadukt Podgaj dužine 65m, čeono naplatno mjesto Vlakovo, petlja i bočno naplatno mjesto Lepenica.

Izgradnja poddionice Lepenica – Suhodol počela je 17.09.2012. godine. Vrijednost izgradnje navedene poddionice iznosi 147 miliona KM sa PDVom. Najznačajniji objekti na poddionici su: tunel T2 Grabosječ koji je dužine oko 890 metara, tunel T1 Zakunjača dužine oko 360 metara, most Lepenica 1 dužine oko 238 metara i most Lepenica 2 dužine oko 219 metara. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat.

Izgradnja podionice Suhodol – Tarčin počela je u junu 2013. godine. Vrijednost izgradnje navedene poddionice je 225 miliona KM sa PDV-om. Najznačajniji objekti su: tunel Suhodol koji je dužine oko 2.800 metara, tunel Tarčin dužine oko 400 metara, most Bijela dužine oko 90 metara, te petlja Tarčin preko koje će biti omogućeno povezivanje sa magistralnom cestom M17. Izvođač radova je turska kompanija Cengiz Insaat u partnerstvu sa firmom Euro-asfalt d.o.o. iz Sarajeva.

Domaće kompanije izvode više od 60% radova na ove tri poddionice. Ukupno je angažovano 20-tak domaćih kompanija sa preko 2000 radnika direktno angažovanih na izgradnji. U izgradnji je angažovano više od 300 kamiona, preko 100 građevinskih mašina, te više setova tunelske opreme.

“U julu ove godine potpisat će se ugovor za izgradnju dijela sarajevske zaobilaznice (LOT 3A od Butila – do Vlakova, dužine 3 km). Predviđena vrijednost radova je 36 miliona KM, a radove će izvoditi Euroasfalt d.o.o. Sarajevo i ŽGP d.d. Sarajevo. Izgradnjom ovog dijela sarajevske zaobilaznice spojit će se izgrađeni dio autoceste sa dionicom Vlakovo – Tarčin”, navode iz Autocesta Federacije.

JP Autoceste FBiH potpisale su sporazum sa općinama Hadžići i Kiseljak o sanaciji lokalnih cesta na dijelovima gdje se izvode radovi na izgradnji Koridora Vc. U narednom periodu potpisat će se i sporazum sa Općinom Ilidža. U sklopu izgradnje dionice Vlakovo-Tarčin projektom je predviđeno i bit će izgrađeno oko 8 km lokalnih i servisnih saobraćajnica, odnosno: na poddionici Vlakovo-Lepenica 2,5 kilometara, na poddionici Lepenica-Suhodol 4,6 kilometara i na poddionici Suhodol-Tarčin oko 1 kilometar, ističu iz Autocesta FBiH.

Regeneracija doo na dionici autputa Vc, Vlakovo – Tarčin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *