Poliesterski mastolov se koristi u industrijskim i ugostiteljskim objektima iz kojih u okolinu mogu istjecati masnoće i ulja biljnog i životinjskog porijekla. Njihova upotreba obavezna je u velikim kuhinjama, hotelima, bolnicama, restoranima, narodnim kuhinjama, klaonicama, pogonima za obradu mesa itd.
Mastolov zadovoljava zahtjevima normi: EN 1825-1 i DIN 4040-1.

Otpadna voda iz mastolova ne sadrži više od 20 mg/l masti.

Otpadne vode koje se iz kuhinje i ostalih objekata za pripremu hrane slijevaju u kanalizaciju uvode se u mastolove, u kojima se tok vode usporava.

Na dnu taložnika odvaja se mulj, a na površini mastolova skupljaju se masnoće. Veličina mastolova određuje se ovisno o najvećem mogućem protoku onečišćene vode, vrsti onečišćenja, temperaturi, upotrebi sredstava za pranje i ostalim faktorima utvrđenim normama EN 1825-2 i DIN 4040-2.

Izlazni parametri iz mastolova odgovaraju: Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode i sistem javne kanalizacije (“Službeni list FBiH”, br. 04/12), Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode (“Službeni glasnik RS”, br. 44/01),
Pravilniku o uslovima ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/01).

Karakteristike mastolova su:

 • bosansko-hercegovački proizvod,
 • izrađen od armiranog poliestera,
 • manja težina olakšava montažu,
 • dug vijek upotrebe,
 • mogućnost ugradnje u plavna područja,
 • homogena struktura stijenke,
 • vodonepropusnost,
 • odličan omjer cijene i kvalitete,
 • izuzetna hemijska otpornost,
 • visoka statička nosivost,
 • pogodan za ugradnju u neprevozne i prevozne površine bez dodatnog obetoniravanja,
 • uređaj se ukopava što znači da nema uticaja vanjske temperature (ljeto – zima).

Separatori ulja i mastolovi brosura