Upotreba:

Otpadne vode iz kuća na višim položajima slijevaju se u kanalizaciju zahvaljujući gravitaciji. Otpadne voda iz kuća na niži položajima potrebno je ispumpavati. Kućna prepumpna stanica firme Regeneracije sastoji se od okna, potopne centrifugalne pumpe, razinski prekidača, protupovratnog ventila, ventila za zatvaranje, dovodnog priključka za tlačni cjevovod i poklopac.

Osobine:

  • Bosanskohercegovački proizvod,
  • dugi životni vijek,
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature,
  • velika statička nosivost,
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost,
  • izuzetna hemijska postojanost,
  • širok proizvodni program,
  • manja težina olakšava montažu,
  • jednostavno održavanje.

Djelovanje:

Otpadne vode iz kućanstva slivaju se u šaht. Kad otpadna voda u šahtu dosegne određenu količinu, centrifugalna pumpa ispumpava u kanalizacijski sistem. Pored razinske sklopke, za uključivanje pumpe može se namjestiti i razinska sklopka koja upozorava na povišenu razinu otpadne vode. Posebni cjepajući rotor pumpe sprečava da dođe do začepljivanja pumpe i tlačnog cjevovoda.

U slučaju kvara potrebno je zatvoriti protupovratni ventil na tlačnom cjevovodu i izvući pumpu. Montaža i demontaža pumpe vrlo je jednostavna i brza. Ukoliko se radi o vrlo kratkom tlačnom cjevovodu, protupovratni ventil i ventil za zatvaranje nisu potrebni.

Ugradnja:

Kućna prepumpna stanica se može ugraditi na povoznim i nepovoznim površinama do osnog opterećenja od 125 KN. Okno se postavlja u građevinsku jamu s pješčanom podlogom. Na visini dovoda napravi se rupa i pričvrsti montažni cijevni priključak.

Zatim se kanalizacijska i tlačna cijev pod tlakom spoje sa šahtom. Zasipanje šahta opisano je u poglavlju „Upute za transport i monažu“.