Upotreba:

SBR_REG je uređaj za biološko pročišćavanje sanitarno fekalne vode iz WC-a, kupaonica, kuhinja i sličnih izvora onečišćenja u kućanstvu, poslovnim zgradama i ugostiteljskim lokalima. Pročišćena voda može se odvesti u procjednicu ili u površinsku vode. Prilikom projektiranja uređaja polazilo se od dnevne potrošnje vode od 150 litara po osobi (prosječna dnevna potrošnja vode u pojedinačnoj kući u EU iznosi 120 do 150 litara vode po osobi).

Osobine:

  • Bosanskohercegovački proizvod
  • dugi životni vijek
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature
  • velika statička nosivost
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost
  • izuzetna hemijska postojanost
  • širok proizvodni program
  • industrijska proizvodnja
  • jednostavno održavanje
  • odličan omjer cijene i kvaliteta

Djelovanje:

Otpadna voda dotiče u mehanički dio biološkog uređaja, gdje se talože krupnije čestice. Voda potom otječe u biološku komoru, iz koje se prečišćena voda dalje odvodi u procjednicu ili u površinske vode. Biološki uređaji funkcioniraju po načelu da se biološkoj komori aktivni mulj mješanjem i prozračivanjem održava u neprekidnom kretanju, što omogućava uspješno prirodno samopročišćavanje pa se otopljenje i nataložive tvari pretvaraju u taloživ oblik. To omogućavaju mikroorganizmi, koji stvaraju raspršnu biomasu. Kako bi mogli doći do razvijanja mikroorganizama, otpadna voda mora sadržavati hranljive tvari i posjedovati odgovarajući temperaturu i količinu kisika. Takvi uvjeti omogućavaju razvoj različitih skupina mikroorganizama, koji iz otpadne vode preuzimaju organske, djelimično i mineralne tvari, te ih pretvarju u nove mikroorganizme, stvarajući čestice aktivnom mulja, koje se talože u trenucima mirovanja. Taj proces, koji se naziva biološka flokulacija, postaje moguć tek kada se počne smanjivati intenzivnost rasta bakterija i drugih mikroorganizama te kada se počnu lučiti prirodni polimeri koji premošćuju razmake između mikroorganizama. Tijekom procesa taloženja voda se bistri i pročišćava do te mjere da ju je moguće u skladu s propisima ispustiti u vodotoke ili da se procjedi u tlo. Biološki uređaj mora biti opremljen odzračnim sistemom koji omogućava odvođenje plinova koji nastaju fermentacijom. Na ispusnu cijev mora se montirati ventilaciski kanal promjera 110 mm, koji je potrebno sprovesti na površinu krova ili što dalje od stambenih prostora.

Ugradnja:

Biološki uređaj mora se zaštititi od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti. Protok zraka u bazen za prozračivanje ne smije biti ničim onemogućen. Biološki uređaji obično se ukopavaju u zemlju. Iznad zemlje ostaje samo dio s ulaznim otvorima. Poklopci ulaznih otvora mogu biti za nepovozne ili za povozne površine.

 

Bioloski uredjaj za prociscavanje SBR_REG 250-9000 brosura

Bioloski uredjaj za prociscavanje SBR_REG 5-200.brosura