Dana 11.07.2013 u prostorijama Regeneracija doo, Velika Kladuša je održan radni sastanak sa
predstavnicima svih uključenih u realizaciji projekta Prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Bihać.

Osim domaćina prisutni su bili predstavnici firme Aquaterm doo, Karlovac kao izvođač radova, Una-consulting doo, Bihać kao projektanta, te predstavnici Općine Bihać kao investitori.

Tom prilikom su gosti upoznati sa proizvodnim kapacitetima, tehnologijom i dinamikom rada te ostalim pitanjima u vezi proizvodnje.

Radna posjeta u vezi projekta kanalizacije Bihać