Upotreba:

Hvatač ulja AC sprečava da ulje, benzin, dizelsko gorivo,maziva, loživo ulje i neke druge tvari s autoputa i autopraonice ističu u prirodni okoliš. Ove tvari imaju naime specifičnu težinu manju od vode, što hvatač ulja koristi kao načelo funkcioniranja. Pomoću gravitacije i ugrađenog koalescentnog filtera izdvaja iz vode lake tekućine.

Osobine:

  • bosanskohercegovački proizvod,
  • dugi životni vijek,
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature,
  • velika statička nosivost,
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost,
  • izuzetna hemijska postojanost,
  • širok proizvodni program,
  • industrijska proizvodnja,
  • jednostavno održavanje.

Djelovanje:

Kod odvodnje oborinskih voda s ceste voda u hvataču ulja dotječe preko preljeva i retencijskog bazena. Prilikom većih oborina suviše se vode preusmjerava na kišni preljev. Retencijski bazen zadržava prvi val onečišćene vode i polako je odvodi u hvatač ulja. Izdvojeno ulje sakuplja se na površini, a pročišćena voda izlijeva se preko ventila u okoliš. U slučaju većih izlijevanja ulja sigurnosni ventil zatvara ispust kako ulje ne bi zagadilo okoliš.

Ugradnja:

Hvatač ulja Aquareg AC ukopava se u zemlju na povoznoj ili nepovoznoj površini. Kod odvodnje oborinskih voda s cesta ispred hvatača ulja ugrađeni su kišni preljevi i retencijski bazen, koji istodobno služi kao taložnik. Hvatač ulja mora se ugraditi na mjestu koje je dostupno za održavanje. Površine u obzir je uzeta količina kiša od 200 I/s. ha.