U okviru projekta izgradnje Sarajevske zaobilaznice Regeneracija je učestvovala na svim dosadašnjim radovima. Na Lot-u 1 privedeni su kraju radovi odvodnje trase i objekata za što je izvršena proizvodnja i ugradnja poliesterskih šahtova, slivnika i separatora.

Odvodnja objekata u koje spadaju: vijadukt Biješće, vijadukt Reljevo, vijadukt Oštrik, natputnjak Jošanica, rampa Butila A, B, C, D, vijadukt Rječica, natputnjak Reljevo u ukupnoj dužini od 3.079,00 m.

Za Lot 2A je rađena proizvodnja, transpot i montaža poliesterski slivnika, šahtova i separatora.

Sarajevska zaobilaznica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *