Septička jama se koristi za prikupljanje i djelimično pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda.

Vrste septičkih jama:

 • neprotočne septičke jame za otpadne vode iz domaćinstva,
 • protočne septičke jame za otpadne vode iz domaćinstva.

Tipovi septičkih jama:

 • jednokomorna,
 • dvokomorna,
 • trokomorna.

Zapremina neprotočne septičke jame za suhe WC-ove je 500 litara po osobi, a za otpadne vode iz kućanstava 3000 litara po osobi. Protočna septička jama ima zapreminu od 2000 litara po osobi. Protočna septička jama za 10 osoba ima dvije komore, a preko 10 osoba tri komore. U protočnoj septičkoj jami otpadne vode se djelimično pročišćavaju i otječu u procjednicu (ukoliko time nisu ugroženi izvori vode).

U septičkim jamama dolazi do anaerobne biološke razgradnje, koja međutim nije dovršena. Izljev iz trokomorne septičke jame čišći je i manje zaudara. Septičku jamu potrebno je isprazniti najmanje jednom godišnje.

Septičke jame mogu se koristiti za maksimalno 50 osoba. Nije dopuštena odvodnja otpadnih voda iz protočnih septičkih jama u površinske vode jer izlazni parametri nisu u skladu sa:

Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode i sistem javne kanalizacije (“Službeni list FBiH”, br. 04/12), Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode (“Službeni glasnik RS”, br. 44/01).

Septičke jame koriste se kao privremeno rješenje za odvodnju otpadnih voda tamo gdje je predviđena izgradnja kanalizacije.

Karakteristike septičke jame su:

 • bosansko-hercegovački proizvod,
 • ispitivanje mehaničkih karakteristika prema normi EN 976-1,
 • izrađena od armiranog poliestera, manja težina olakšava montažu,
 • dug vijek upotrebe,
 • mogućnost ugradnje u plavna područja, homogena struktura stijenke, vodonepropusnost,
 • odličan omjer cijene i kvalitete,
 • izuzetna hemijska otpornost,
 • visoka statička nosivost,
 • djelimično biološko djelovanje,
 • septička jama se ukopava što znači da nema uticaja vanjske temperature (ljeto – zima),
 • pogodna za ugradnju u neprevozne i prevozne površine bez dodatnog obetoniravanja.

OPASNOSTI OD PLINOVA:

prije ulaska u septičku jamu potrebno je izvršiti prozračivanje minimalno jedan sat, obavezno prisustvo dvije osobe pri ulasku, ukoliko se dolazi u kontakt sa otpadnom vodom koristiti kvalitetne gumene rukavice.