Upotreba:

Sedlasto tangencionalna okna se koriste kod većih prečnika cijevovoda. Koristi se za gravitacijsku odvodnju voda iz domaćinstva, oborinskih voda i otpadnih voda iz industrijskih pogona. Reviziona okna omogućavaju prozračivanje, čišćenje, održavanje i pristup kanalizacijskim cijevima.
Najčešća su polumontažna kružna okna, koja pored izvrsne mogućnosti vodonepropusnosti, male težine i jednostavne ugradnje odlikuje i pristupačna cijena.

Osobine:

  • bosanskohercegovački proizvod,
  • dugi životni vijek,
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature,
  • velika statička nosivost,
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost,
  • izuzetna hemijska postojanost,
  • širok proizvodni program,
  • industrijska proizvodnja,
  • jednostavno održavanje.

Djelovanje:

Okna su okomito ukopane cijevi s cijevnim priključcima kanalizacijskog sistema na dnu i ulaznom otvoru s poklopcem na vrhu. Cijevni priključak na dnu vode do kinete, koja usmjerava tok vode i sprečava taloženje mulja na dnu okna.

Ugradnja:

Reviziona okna mogu se ugraditi kao povozna ili nepovozna. Kod ugradnje okana od polimernih materijala nema ograničenja. Na zelene površine i površine namjenjene pješacima i biciklistima ugrađuju se neprovozna okna. To su okna manje nosivosti i s poklopcem s betonskim prstenom.
Okna za provozne površine mogu podnijedi osna opterećenja 600 KN (provozne površine s osobnim vozilima i najteži teretnim vozilima), odnosno okna za zračne luke do 900 KN. Poklopac i rasteretni prsten na vrhu okna za provozne površine prenose opterećenje vozila na nasipni materijal uz okno.