Isporuka šahtova za kanalizaciju Kladanj

Isporuka šahtova za kanalizaciju Kladanj


U oviru projekta “Izgradnja kolektora i kanalizacione mreže u užem centru grada” Kladanj, isporučena je prva količina poliesterskih šahtova za radove koji su već u toku. Projektom je predviđeno da se riješi sistem odvodnje otpadnih voda kroz izgradnju kanalizacionog sistema, a čime će se poboljšati regulacija otpadnih voda i izvršiti razdvajanje fekalnih i površinskih voda.

Read more
Puštanje u rad uređaja 150m3/dan

Puštanje u rad uređaja 150m3/dan


Nakon isporuke i ugradnje SBR uređaja za Butile na Koridoru Vc, ovih dana se pristupilo pustanju uređaja u rad. U okviru tih radova koji su
u toku izvršena je montaža objekta za smještaj upravljačke jedinice uređaja i  daljinsko praćenje rada.

Read more
Isporuka šahtova za projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Bihać

Isporuka šahtova za projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Bihać


U okviru projekta Prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Bihać, gdje su u rekonstrukciji kanalizacione mreže predviđeni šahtovi tipa Regeneracija počela je isporuka šahtova za prvu fazu radova u kojoj je planirana ugradnja 48 kom na lokaciji Bakšaiš/Kralje. Realizacija ovog projekta je rezultat uspješne  suradnje Općine Bihać, JP “Vodovod” d.o.o. Bihać i njemačke razvojne banke  KfW na implementaciji projekta unapređenja sistema vodosnabdijevanja u općini  Bihać.

Read more
Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša


Od 05.06. i 06.06.2013.g. u Bihaću je održan prvi naučno-stučni skup “Svjetski dan zaštite okoliša” gdje je Regeneracija doo, bila jedan od sponzora. Ovaj skup ima tendeciju prerastanja u tradicionalni, kako je već nagovješteno.

U dvodnevnom trajanju održano je nekoliko predavanja sa sljedećim temama:

– Zaštita voda

– Zaštita tla i zraka

– Upravljanje otpadom

– Okoliš, hrana i zdravlje

Predavanja su držali  domaći i inostrani predavači iz susjednih država Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Read more