ADMINISTRACIJA

REGENERACIJA D.O.O.
E-mail adresa: info@regeneracija.ba
Država: Bosna i Hercegovina

URED U VELIKOJ KLADUŠI
Adresa: I Muslimanske brigade bb
Pošta: 77230 Velika Kladuša
Telefon: +387 37 775 256
Fax: +387 37 775 257

URED U SARAJEVU
Adresa: Hamdije Čemerlića br. 39a
Pošta: 71000 Sarajevo
E-mail adresa: info.sarajevo@regeneracija.ba
Tel.: +387 33 713-750
Fax.: +387 33 713-752

PDV broj: 263443950007
ID broj: 4263443950007
Transakcijski račun:
1610350020480040 Raiffeisen bank
1994520075608096 Sparkasse bank d.d
Upis: Kantonalni sud u Bihaću

OGRANAK BUDVA
Regeneracija d.o.o.
Adresa: Rozino/XVI Ulica, Mainski put
Pošta: 85310 Budva, Crna Gora
Tel.: +382 33 451-958
Mob.: +382 67 511 052


KONTAKT

Ime i prezime

Vaša mail adresa

Naslov

Poruka