Sve vode koje su iskorištene za nekakvu namjenu bilo da je riječ o kućanskim, industrijskim ili poljoprivrednim vodama, potrebno ih je je na taj način obraditi i odvesti u prirodni prijemnik ili kanalizaciju bez štetnih posljedica za okoliš i bez narušavanja prirodnog kružnog toka.

Neprečišćene otpadne vode imaju u prosjeku povišenu temperaturu, mogu biti izvor za različite tipove onečišćenja okoliša, na primjer, emisija kemikalijama, čestica aerosola, mikroorganizama, neugodnih mirisa.

Otpadne vode dijelimo na:

  • sanitarno-fekalne vode,
  • industrijske vode,
  • poljoprivredne vode,
  • atmosferske vode,
  • infiltracione vode.

Sanitarno-fekalne otpadne vode koje nastaju na sanitarnim čvorovima stambenih, javnih i drugih objekata gdje žive i rade ljudi, koji u fiziološkom procesu produkuju zagađenja u tečnom i čvrstom obliku. Ovdje ubrajamo i otpadne vode od čišćenja prostorija, spremanja hrane, pranja posuđa i rublja, održavanje lične higijene.

Industrijske otpadne vode nastaju u fabrikama i pogonima nakon upotrebe vode u procesu proizvodnje, kao i prilikom pranja aparata, uređaja i drugo. Danas postoji veliki broj po karakteru različitih industrijskih otpadnih voda, koje se dijele na niz podtipova u zavisnosti od tehnologije proizvodnje.
Zagađenje vode kao posljedica poljoprivredne aktivnosti nastaju kada kiša i otopljeni snijeg protiču preko zemljišta čije stanje je već narušeno ne kontrolisanom obradom te sapiru i sa sobom odnose kemijska sredstva i nutrijente u najbliža jezera, rijeke, močvare, obalne vode ili ih sapiraju podzemne vode.

Atmosferske otpadne vode – ove vode se formiraju kao površinski oticaj od padavina i otopljenog snijega sa urbanog područja. U ove vode se ubrajaju i otpadne vode od pranja uličnih površina, trotoara i drugo.
Obrada otpadne vode predstavlja postupke pomoću kojih se vrši smanjenje zagađenja do onih količina ili koncentracija s kojima prečišćene otpadne vode ispuštene u prirodne vodene sisteme ne predstavljaju ne željene promjene u životnoj sredini. Prema tome, tretman otpadne vode obuhvata niz operacija i postupaka kojima se iz vode uklanjaju suspendovane i rastvorene supstance, odnosno sve materije koje mijenjaju osobine vode.

Infiltracione otpadne vode su podzemne vode koje dotiču u kanalizacionu mrežu prko cjevnih spojeva, drenažnih sistema i slično. Po svom kvalitetu su najčistije, međutim, u većim količinama kad razblaže sanitarne vode, mogu da poremete biološko prečišćavanje na postrojenjima.