Upotreba:

Kod gradnje kanalizacionih vodova, za ispumpavanje otpadnih voda predviđaju se pumpne stanice. Otpadnu vodu je potrebno ispumapti radi izjednačavanje visinskih razlika ili zbog prevelike udaljenosti u slučaju premalenog pada. Pumpna stanica obuhvata: okno, potopne centrifugalne pumpe, razinske sklopke, protupovratni ventil, ventil za zatvaranje, tlačni cjevovod, ljestve, platformu, zaštitnu rešetku i poklopac.

Osobine:

  • Bosanskohercegovački proizvod
  • dugi životni vijek
  • nisu osjetljivi na niske i visoke temperature
  • velika statička nosivost
  • dugotrajna postojanost i mala istrošenost
  • izuzetna hemijska postojanost
  • širok proizvodni program
  • manja težina olakšava montažu
  • jednostavno održavanje

Djelovanje:

Prepumpna stanica sastoji se od jedne komore ili više komora. Osnovna izvedba prepumpne stanice sastoji se od jedne komore s pumpama. Dodatna komora služe kao retencijski bazen, okno za pročišćavanje ili smanjivanje opterećenja. Otpadne vode slivaju se kroz odvodnu kanalizacijsku cijev (kojih može biti više) u donji dio okna, koji nazivamo prepumpna stanica. Oštećenja ili začepljenja šahta i zlačnog voda mogu se spriječiti montiranjem rešetki na ulazu dovodnih cijevi.

Kada razina prepumpnoj komori dosegne određenu visinu, tada se uključe pumpe. Pumpe uključuju razinske sklopke, odnosno odgovarajući senzor. Veličina pumpne komore i razine za uključivanje pumpe izračunamo s obzirom na količinu dotoka kapaciteta pumpe ili broj uključivanja pumpi u jednom satu. U prepumpnoj stanici uvjek se nalaze dvije pumpe tako da se u slučaju kvara jedne još uvjek je osiguran zadovoljavajući rad prepumpne stanice. Tlačni vod opremljen je protupovratnim ventilom, koji spriječava vraćanje vode iz tlačnog cjevovoda nazad u prepumpnu stanicu. Ventil za zatvaranje na tlačnom cjevovodu uključuje se u slučaju kvara pumpe. Za čišćenje i održavanje prepumpne stanice ugrađen je podest do kojeg se spustimo po montiranim stepenicama.

Ugradnja:

Pumpna stanica može se ugraditi na nepovoznu ili povoznu površinu do osnog opterećenja od 125 KN. Na dnu građevinske jame se mora pripremiti temeljni beton, koji mora biti usklađen s dubinom dovoda, odnosno visinom prepumpne stanice. Prepumpna stanica postavlja na temeljni beton i sidri, na nju se postave armature, pa se podlijeva betonom i betonira se betonski vijenac.
Nakon što se zasipanje prepumpne stanice i nabijanja nasipnog materijala, na neprovoznoj odnosno provoznoj površini pravi se armirano-betonska ploča.