Karakteristike bazena:

  • bazen je izrađen od poliester-vinilesterskog materijala iz jednog komada u tehnologiji izrade
  • postavlja i PUR izolacija 20 mm
  • boja bazena može biti plava, bijela i sa efektom keramike
  • bazeni se mogu isporučivati sa i bez kutije za roletne

Isporuka u dimenzijama:

8,5 x 4 x 1,5 m
9,5 x 4 x 1,5 m
10,5 x 4 x 1,5 m

Transport se vrši na bočnoj ili ležećoj strani bazena.

Kod varijante transporta na bok mogu stati dva bazena i nije potreban specijalni transport ležeća varijanta može da ide sa šest bazena uz specijalni transport.

U mogućnosti smo da ponudimo kompletnu opremu kao i ugradnju.

Kod ugradnje bazena potrebno je obratiti pažnju kod tla gdje će se postavljati bazen. Kod postavljanja betonske AB ploče, u ploču je potrebno staviti dvostruku mrežu Q 385 armatura 7 mm, pozitivna i negativna, MB30 tip betona.

Nakon spuštanja bazena postavlja se oprema (cijevni razvod, svjetla, skimeri, mlaznice, totalni ispust…), zatim ide naizmjenično zasipanje suhim betonom sa strane bazena i sipanje vode u bazen.

 

Poliesterski i vinilesterski bazeni brosura