Južna longitudinala Sarajevo

Južna longitudinala Sarajevo


Regeneracija je u decembru 2017. počela sa izvođenjem radova na projektu izrade odvodnje na rondou na Južnoj longitudinali u Sarajevu.

Investitor na ovom projektu je Kantonalna direkcija za ceste a generalni izvođač je firma Euro Asfalt doo Sarajevo

Kružni tok imat će pet pothodnika, koji će biti opremljeni videonadzorom.

Read more
Projekat Poljine Hills

Projekat Poljine Hills


Regeneracija je u proljeće 2017. godine počela sa građevinskim radovima na instalaciji fekalne i oborinske kanalizacije na projektu izgradnju naselja Poljine Hills u Sarajevu.

Naselje bi po završetku radova trebalo imati 10 stambenih zgrada sa ukupno 260 stanova, 20 poslovnih prostora i 280 garažnih mjesta.

Investitor projekta je firma Shad Invest doo Sarajevo.

Radovi na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije
Read more