Upotreba:

Kaskadna okna se koriste kod kanalizaciskih sistema za smanjenje nagiba cjevovoda za gravitacijsku odvodnju voda iz domaćinstva, oborinskih voda i otpadnih voda iz industrijskih pogona. Reviziona okna omogućavaju prozračivanje, čišćenje, održavanje i pristup kanalizacijskim cijevima. Najčešća su polumontažna kružna okna, koja pored izvrsne mogućnosti vodonepropusnosti , male težine i jednostavne ugradnje odlikuje i pristupačna cijena.

Osobnosti:

Bosanskohercegovački proizvod
dugi životni vijek
nisu osjetljivi na niske i visoke temperature
velika statička nosivost
dugotrajna postojanost i mala istrošenost
izuzetna hemijska postojanost
širok proizvodni program
industrijska proizvodnja
jednostavno održavanje

Djelovanje:

Okna su okomito ukopane cijevi s cijevnim priključcima kanalizacijskog sistema na dnu i ulaznom otvoru s poklopcem na vrhu. Cijevni priključak na dnu vode do kinete, koja usmjerava tok vode i sprečava taloženje mulja na dnu okna.

Ugradnja:

Kaskadna okna mogu se ugraditi kao povozna ili nepovozna. Kod ugradnje okana od polimernih materijala nema ograničenja. Na zelene površine i površine namjenjene pješacima i biciklistima ugrađuju se neprovozna okna. To su okna manje nosivosti i s poklopcem s betonskim prstenom.
Okna za provozne površine mogu podnijedi osna opterećenja 600 KN (provozne površine s osobnim vozilima i najteži teretnim vozilima), odnosno okna za zračne luke do 900 KN. Poklopac i rasteretni prsten na vrhu okna za provozne površine prenose opterećenje vozila na nasipni materijal uz okno.