IX transferzala

IX transferzala

Regeneracija je, kao odobreni podizvođač radova, sredinom februara 2018. godine počela sa izvođenjem radova na projektu izrade odvodnje na IX transverzali u Sarajevu, koja će povezivati prostor Boljakovog Potoka sa Alipašinim Poljem i omogućiti bolju unutargradsku saobraćajnu komunikaciju. Radovi se odnose