Mostovska odvodnja

U sklopu svoje djelatnosti vršimo i izradu odvodnje objekata na putevima i autoputevima. To podrazumijeva proizvodnju i ugradnju kompletnog sistema odvodnje oborinskih voda sa površine mostova, nadputnjaka, nadvožnjaka i vijadukta. Proizvodimo ovjese, spojne fazonske komade od različitih materijala i dimenzija a sve ugrađujemo po zahtijevima iz projekta.

Za izvođenje radova na odvodnji cestovnih objekta imamo ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.