Šahtovi DN 1800 do 5 m visine

Nastavak sukcesivne isporuke poliesterskih šahtova za kanalizaciju Bihać, se odvija i u mjesecu septembru. Isporuke se vrše prema potrebama glavnog izvođača radova Aquaterm doo, Karlovac.

Nastavak isporuke šahtova za kanalizaciju Bihać