Regeneracija je, kao odobreni podizvođač radova, sredinom februara 2018. godine počela sa izvođenjem radova na projektu izrade odvodnje na IX transverzali u Sarajevu, koja će povezivati prostor Boljakovog Potoka sa Alipašinim Poljem i omogućiti bolju unutargradsku saobraćajnu komunikaciju.

Radovi se odnose na dionicu koja polazi od Ulice Džemala Bijedića do spoja sa rondoom, uključujući i rekonstrukciju raskrsnica sa ulicama Džemala Bijedića i Safeta Zajke.

Deveta transverzala jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata iz oblasti saobraćaja, koji Općina Novi Grad realizuje zajedno sa Direkcijom za puteve KS-a.

Investitor na ovom projektu je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo a generalni izvođač je firma Euro Asfalt doo Sarajevo.

IX transferzala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *