U martu 2017 Regeneracija d.o.o. je ugovorila sa firmom Strabag doo Sarajevo projekat odvodnje na autoputu Vc, dionica Svilaj – Odžak na kojem će biti isporučeno i ugrađeno preko 1000 pjeskolova naše kompanije, 400 šahtova, te 25 separatora. Ukupna dužina dionice je 11 km.

Radovi na projektu su počeli u aprilu a završetak projekta je planiran za kraj augusta 2017. godine.

Projekat odvodnje na autoputu Vc dionica Svilaj – Odžak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *