Kompanija Regeneracija d.o.o. je generelani zastupnik MEA Water Management GmbH Aichach koncerna, koja u paleti svojih proizvoda ima i proizvodnju kanala za linijsku odvodnju, za što su drugi u svijetu po godišnjem prometu.

Kanali koje MEA ima u svom programu su pretežno izrađeni od materijala koji je otporan na habanje, so i štetne materije na saobraćajnicama, a to je polimerbeton. Navedene kanalice (polimerbetonske) su klase opterećenja do F900 i praktične su za saobraćajnice i aerodrome.

Pored polimerbetona zavidno mjesto pripada i kanalicama koje su izrađene od GRP (poliestera), sa klasom opterećenja do E600.

Ostali program linijske odvodnje sačinjavaju kanali sa različitim rešetkama (pocinčanim, lijevanoželjeznim, kompozitnim..), kao i sistem linijske odvonje sa nazivom PARKING-GARAŽA, koji su interesantni zbog visine kanalice koja može biti  30 mm.

Linijska odvodnja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *