U okviru projekta Prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Bihać, gdje su u rekonstrukciji kanalizacione mreže predviđeni šahtovi tipa Regeneracija počela je isporuka šahtova za prvu fazu radova u kojoj je planirana ugradnja 48 kom na lokaciji Bakšaiš/Kralje. Realizacija ovog projekta je rezultat uspješne  suradnje Općine Bihać, JP “Vodovod” d.o.o. Bihać i njemačke razvojne banke  KfW na implementaciji projekta unapređenja sistema vodosnabdijevanja u općini  Bihać.

Isporuka šahtova za projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Bihać

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *