U augustu 2019 godine, Regeneracija je u saradnji sa Tehnološkim Centrom Poli Eko iz Slovenije uspješno okončala projekat “Nabavka opreme za proizvodnju dijelova uređaja od recikliranog materijala.”
Projekat je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
U pitanju je nova tehnologija, prva ove vrste u Bosni I Hercegovini, a omogućiće dijelom korištenje recikliranog materijala za proizvodnju uređaja za zaštitu okoliša.

Uspješno završen projekat