Tim iz Regeneracije u posjeti sajmu JEC WORLD 2017, najvećem sajmu kompozita u svijetu, koji pokriva cijeli lanac kompozita od sirovine do procesora i finalnog proizvoda a koji se ove godine održava u Parizu.

Na sajmu su prikazani četiri najveća tržišta za primjenu kompozitnih materijala : zračni prostor, građevinarstvo, automobilski i kopneni prijevoz, kao i bolji životni uslovi uključujući energiju, održivost, sport i rekreaciju, medicinska i potrošačka dobra.

Posjeta sajmu JEC WORLD 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *